Hermes Runway Thu-Đông 2013

Bài viết của Thanh Hải
Xuất bản: 10/09/2013 13:00:42 | Chỉnh sửa: 10/09/2013 17:19:08

Thanh lịch, sành điệu và cổ điển kiểu Pháp, đó là một số mỹ từ để diễn tả BST Thu Đông 2013 của Hermes.

\

Bộ sưu tập thời trang