NTK trẻ Tài Lê vừa giới thiệu bộ sưu tập túi xách “Futuristic” tại phòng triển lãm A R E A Gallery, Boston, Mỹ. Huyền...