ELLE Fashion Show Fall/Winter 2011-2012 – LÊ HÀ Collection – Phái đẹp – ELLE

Bài viết của minh nhị
Xuất bản: 04/09/2013 10:51:43 | Chỉnh sửa: 04/09/2013 10:51:43

Bộ sưu tập của LÊ HÀ tại ELLE Fashion Show Fall/Winter 2011-2012


Khách Sạn & Resort