ELLE Fashion Show Fall/Winter 2011-2012 TOM K NGUYEN Collection – Phái đẹp – ELLE

Bài viết của minh nhị
Xuất bản: 04/09/2013 10:59:37 | Chỉnh sửa: 04/09/2013 15:56:44

Bộ sưu tập của TOM K NGUYEN tại ELLE Fashion Show Fall/Winter 2011-2012.


Khách Sạn & Resort