[ELLE Việt Nam tháng 10] Hậu trường buổi chụp ảnh Kathy Uyên và Trúc Diễm

Bài viết của minh nhị
Xuất bản: 16/09/2013 13:56:28 | Chỉnh sửa: 14/11/2013 17:09:11

Hậu trường buổi chụp ảnh bài phỏng vấn Kathy Uyên và Trúc Diễm về bộ phim điện ảnh “Âm mưu giày gót nhọn” trên số báo ELLE tháng 10, ra mắt độc giả vào ngày 19/9/2013.


Khách Sạn & Resort