[Tạp chí ELLE tháng 5/2017] Phải vác một cái gánh quá nặng từ biến cố gia đình, Thu Trang sớm mất đi vẻ đẹp tuổi trẻ, héo...