Cảm hứng nhiệt đới

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 22/08/2013 16:36:56

Câu chuyện về những món phụ kiện nổi bật đầy kì thú, sống động và màu sắc.

Nhóm thực hiện

Ý tưởng: Thanh Trúc Trương Thực hiện: Trà My

Hình ảnh: Monkey Minh Trợ lý: Tường Huy


ELLE Accessories