#ELLEVietnam
instagram@lizbellagency - Another beautiful image of #MargaritaKapustina
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @lizbellagency với #ELLEVietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@bythaivan - Bìa ELLE Vietnam số T2/2017
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @bythaivan với #ELLEVietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@huynhptnhi - Bìa Chi Pu trên ELLE Vietnam
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @huynhptnhi với #ELLEVietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@pu_pu_con - Bộ ảnh Chi Pu trên tạp chí ELLE T3/2017
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @pu_pu_con với #ELLEVietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@lyvu.lyvu - Phỏng vấn Ly Vũ trên ELLE VN
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @lyvu.lyvu với #ELLEVietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@phucisme - Phuc Van Dang trên ELLE VN
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @phucisme với #ELLEVietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@lamthuhang - Phụ Nữ Luôn Cần Nhau
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @lamthuhang với #ELLEVietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@gonewithrosie - Số báo bìa Chi Pu
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @gonewithrosie với #ELLEVietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@prettymuchchannel - Cover bìa Tóc Tiên
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @prettymuchchannel với #ELLEVietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@aki.maesato - Mâu Thủy Photoshoot
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @aki.maesato với #ELLEVietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@tangtangstudio - Girl in the Dior bag
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @tangtangstudio với #ELLEVietnam 
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@manhbi - Cafe với ELLE Vietnam
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @manhbi với #ellevietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@mau.thuy.50 - Cover ELLE Vietnam
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @mau.thuy.50 với #ellevietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@hanhbui204 - Tiệc sang chảnh ELLE Vietnam
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @hanhbui204 với #ellevietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@hami.trant - Mắt hí đi dự event
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @hami.trant với #ellevietnam
ELLE Team
#ELLEVietnam
instagram@mailovesbeauty - Quà từ ELLE Beauty Awards 2016
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @mailovesbeauty với #ellevietnam
ELLE Team
Xem thêm...