AO DAI ViET NaM

Bài viết của cowip
Xuất bản: 26/04/2014 21:07:44 | Chỉnh sửa: 28/11/2016 17:40:44

– Áo dài đã được cách điệu với cổ tàu.
– Màu tổng thể là hồng đậm
– Và có chút điểm nhấn ở viền tay áo, cổ áo bằng màu hồng nhạt


#ELLEVietnam