Chiều nắng

Bài viết của Hà Thanh Thuỷ
Xuất bản: 09/06/2016 12:39:00 | Chỉnh sửa: 27/12/2016 16:46:50

Ảnh có thể bị cắt mất phần giày nhưng tôi vẫn yêu thích nó vì nó rất tự nhiên.
Ảnh do chồng chụp 🙂


#ELLEVietnam