Giải nhiệt mùa nắng

Bài viết của GIGI
Xuất bản: 06/05/2016 17:23:27 | Chỉnh sửa: 27/12/2016 16:47:18

thời tiết hiện tại khỏi phải bàn cải, thời trang càng tối giản càng tốt. áo yếm và khăn Turban là giải pháp tốt nhất cho mình 🙂


#ELLEVietnam