instagram@chymoanh – “Mỗi phụ nữ đều có quyền yếu đuối”

Bài viết của Giang Gina
Xuất bản: 22/11/2016 10:06:04 | Chỉnh sửa: 27/12/2016 16:20:40

Hình ảnh được cập nhật từ instagram @chymoanh với #ellevietnam

instagram@chymoanh - Mỗi người phụ nữ đều có quyền yếu đuối

instagram@chymoanh – Mỗi người phụ nữ đều có quyền yếu đuối

Mỗi một người phụ nữ đều có quyền được yếu đuối. Em nên biết, cuộc đời mỗi người phải được làm tất cả những điều mình thích mới thật sự ý nghĩa. Em rất kiên cường, nhưng phụ nữ quá kiên cường sẽ rất vất vả. – Ân Tầm

#ellevn #ellevietnam


#ELLEVietnam