instagram@chymoanh – “Mỗi phụ nữ đều có quyền yếu đuối”

Thích:
Bình luận:

Hình ảnh được cập nhật từ instagram @chymoanh với #ellevietnam

instagram@chymoanh - Mỗi người phụ nữ đều có quyền yếu đuối
instagram@chymoanh – Mỗi người phụ nữ đều có quyền yếu đuối

Mỗi một người phụ nữ đều có quyền được yếu đuối. Em nên biết, cuộc đời mỗi người phải được làm tất cả những điều mình thích mới thật sự ý nghĩa. Em rất kiên cường, nhưng phụ nữ quá kiên cường sẽ rất vất vả. – Ân Tầm

#ellevn #ellevietnam

Thích:
Bình luận:
Bình luận của bạn