instagram@danielahanganu- 6th anniversary cover

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 27/09/2017 21:23:00

Hình ảnh được cập nhật từ instagram @danielahanganu với #ellevietnam

hình do độc giả ELLE đăng trên instagram với hashtag ELLEVietnam

ELLE Vietnam 💙 6th anniversary cover 🎂
Photo by @riabrahao #ricardoabrahao
Styling by @stevendoanstyle #stevendoan
Make-up by @lanslondon #lanmakeup
Hair by @quentinguyen #quentinguyen
Alongside @leslie_dumeix #lesliedumeix
#ellevietnam #centralmodels

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái Đẹp ELLE


#ELLEVietnam