instagram@gianggina – Không Khí Noel

Bài viết của Giang Gina
Xuất bản: 14/12/2016 16:33:39 | Chỉnh sửa: 27/09/2017 10:50:39

Hình ảnh được cập nhật từ instagram @gianggina với #ellevietnam

Nhóm thực hiện

Giang Gina (Tạp chí Phái Đẹp ELLE)


#ELLEVietnam