instagram@huynhptnhi – Bìa Chi Pu trên ELLE Vietnam

Thích:
Bình luận:

Hình ảnh được cập nhật từ instagram @huynhptnhi với #ELLEVietnam

huynhptnhi

🌞☕️📰
#morning #sun #coffee #ellemagazine#ellevietnam

Thích:
Bình luận:
Bình luận của bạn