instagram@yumiduong1612 – Yumi Dương tại Pullman Saigon

Bài viết của ELLE Team
Xuất bản: 14/12/2016 16:04:38 | Chỉnh sửa: 27/09/2017 11:43:30

Hình ảnh được cập nhật từ instagram @yumiduong1612 với #ellevietnam

Yumi Dương

Hôm nay quay ở đây ^^ #sum #ellevietnam

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái Đẹp ELLE


#ELLEVietnam