Họa tiết Mosaic

Bài viết của Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xuất bản: 04/06/2013 09:35:14 | Chỉnh sửa: 05/09/2013 18:06:29

Những họa tiết Mosaic được lấy cảm hứng từ nhà thờ Đức Bà, những đường men rạn hay các khối hình học.


Style Guide