Go Joon-hee xuất hiện với tóc Bob uốn cụp.

Tải về: (1283x1597) | (398x224) | (490x610) | (730x909) | (730x909) | (1234x1536) | (1283x1597) | (730x410) | (445x250) | (255x255)

Cập nhật thông tin mới nhất
Nhiều ưu đãi, quà tặng đặc biệt
Cơ hội tham dự những sự kiện của ELLE
x