Á hậu Kim Duyên thực hiện dịch vụ Niềng răng 6 MONTHS SMILE của nha khoa Blossom trước khi trước khi tham dự Miss Universe 2021.

Á hậu Kim Duyên thực hiện dịch vụ Niềng răng 6 MONTHS SMILE của nha khoa Blossom trước khi trước khi tham dự Miss Universe 2021.

Tải về: (850x1246) | (398x224) | (490x718) | (730x1070) | (730x1070) | (850x1246) | (850x1246) | (730x410) | (445x250) | (255x255)

Cập nhật thông tin mới nhất
Nhiều ưu đãi, quà tặng đặc biệt
Cơ hội tham dự những sự kiện của ELLE
x