Gucci x Balenciaga Aria backstage shoot

Gucci x Balenciaga Aria collection backstage shoot with models in new collaboration look

Tải về: (854x1280) | (398x224) | (490x734) | (730x1094) | (730x1094) | (854x1280) | (854x1280) | (730x410) | (445x250) | (255x255)

Cập nhật thông tin mới nhất
Nhiều ưu đãi, quà tặng đặc biệt
Cơ hội tham dự những sự kiện của ELLE
x