Gucci x Balenciaga first fashion movie scene

the first scene in Gucci x Balenciaga fashion film by Floria Sigismondi and Alessandro Michele

Tải về: (2560x1460) | (398x224) | (490x279) | (730x416) | (730x416) | (1536x876) | (2048x1168) | (730x410) | (445x250) | (255x255)

Cập nhật thông tin mới nhất
Nhiều ưu đãi, quà tặng đặc biệt
Cơ hội tham dự những sự kiện của ELLE
x