Đăng ký tham gia FOSSIL GRAND OPENING tại Việt Nam

Buổi lễ khai trương FOSSIL Việt Nam diễn ra từ 10am – 8pm ngày 19/2/2017.