Hình tượng thời trang của năm 2018

Nam ca sĩ phong cách nhất của năm 2018

Nữ ca sĩ phong cách nhất của năm 2018

Nam diễn viên phong cách nhất của năm 2018

Nữ diễn viên phong cách nhất của năm 2018

Người có phong cách thời trang ảnh hưởng nhất mạng xã hội năm 2018

Người mẫu phong cách nhất của năm 2018

Nhà thiết kế phong cách nhất của năm 2018

Hình tượng thời trang của năm 2018