51 tuổi, Sarah Jessica Parker vẫn "nghiện" giày cao gót

51 tuổi, Sarah Jessica Parker vẫn “nghiện” giày cao gót

Tải về: (660x495) | (150x150) | (490x368) | (660x495) | (660x495) | (660x495) | (660x495) | (547x410) | (333x250) | (255x191)

Cập nhật thông tin mới nhất
Nhiều ưu đãi, quà tặng đặc biệt
Cơ hội tham dự những sự kiện của ELLE
x