Mỗi lần gặp Suboi lại là một trải nghiệm mới vì chị luôn khiến người đối diện phải bất ngờ. Su ít xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng không phải vì thiếu chuyện để kể. Từ góc nhìn khách quan, dường như chị còn có cả một vũ trụ suy tưởng trong tâm trí. Như lệ thường, chị vẫn tự nhận bản thân không khéo ăn nói nên thích chọn cách bày tỏ tâm tư bằng nghệ thuật hơn.