air france klm

Nhà Hàng & Ẩm Thực
Air France KLM tổ chức thành công dạ tiệc từ thiện lần thứ 02 “A night in Paris”
Vào ngày 22 tháng 03 năm 2014 Air France KLM đã tổ chức thành công dạ tiệc từ thiện lần thứ 02...
Hồng Phúc