an oc

Trải nghiệm
Trời mưa đi ăn ốc - blog Phương Bùi
Sau khi luộc chín, chị lấy ốc ra khỏi vỏ, xắt lát dày, rồi cứ vậy mà chấm nước mắm gừng cay xé...
thanhphuong