antoine dray

Sao & ​Showbiz
Lý Nhã Kỳ sẽ được quản lý hình ảnh ở thị trường quốc tế
Lý Nhã Kỳ gặp gỡ người đàn ông quyền lực của làng truyền thông thế giới tại biệt thự riêng.
ELLE Team