asians on film festival

Điểm tin & Sự kiện
Phim ngắn Dawn của Leon Quang Lê chiến thắng tại Mỹ
Tại Asians on Film Festival ở Los Angeles, Mỹ, Dawn mang về cho chàng diễn viên nhạc kịch...
ELLE Team