banh trung thu sheraton

Điểm tin & Sự kiện
Bánh Trung thu Sheraton Nha Trang cùng “Mùa Thu trong tôi”
Với bốn vị : Bánh Hạt Sen, Bánh Hạt Sen Lá Dứa, Bánh Trà Xanh, Bánh Hạt Thập Cẩm Cao Cấp. Mỗi...
SP