bon nguyen to

Xu hướng & Cảm hứng
Mùi hương trong 4 nguyên tố Đất, Nước, Lửa, Khí
Bạn đã từng thắc mắc liệu tính cách thật sự của mình sẽ phù hợp với mùi hương nào chưa?
ELLE Team