cach dung my pham

Bí quyết khỏe và đẹp
Cách ghi hạn sử dụng mỹ phẩm của các nước trên thế giới
Cách ghi hạn sử dụng trên bao bì mỹ phẩm ở mỗi nước khác nhau như thế nào?
ELLE Team
Bí quyết khỏe và đẹp
3 cặp thành phần trong mỹ phẩm tuyệt đối không được dùng chung
Chúng ta không nên kết hợp thành phần trong mỹ phẩm một cách tùy tiện. Nếu kết hợp các cặp sản...
ELLE Team