cai dep

Tin thời trang
Công nương Kate và Meghan mỗi người một vẻ khi xem quần vợt Wimbledon
Tại giải quần vợt Wimbledon diễn ra từ 2 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2018, sự xuất hiện khác biệt...
ELLE Team
Bí quyết sống
Sống cùng nghệ thuật
Hãy ghi tâm khắc cốt rằng, một tác phẩm nghệ thuật càng đẹp, càng hoàn thiện bao nhiêu, thì sẽ...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
ELLE Voice
Lý Trần Quỳnh Giang & Trần Nhật Thăng - Nghệ thuật và cái đẹp
(Phái đẹp – ELLE) Câu chuyện giữa hai người bạn đều là họa sĩ về ảnh hưởng của nghệ thuật trong...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
ELLE Voice
Ngô Thái Uyên vs. Lê Anh Thơ - Để biết yêu cái đẹp
NTK Ngô Thái Uyên, người đã tạo được phong cách riêng hơn 15 năm nay, khi đối thoại cùng Lê Anh...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE