centara hotel and resort

Điểm tin & Sự kiện
Centara Hotels & Resorts - Khu nghỉ dưỡng tốt nhất năm 2015
Thái Lan – Ngày 29 tháng 09 năm 2015 – Centara Hotels & Resorts đã được vinh danh “Khu nghỉ...
ELLE Team