chanel pre-fall 2016

Bộ sưu tập thời trang
Thương hiệu Chanel trình diễn BST Pre-Fall 2016 tại Rome
Thương hiệu thời trang Chanel và NTK Karl Lagerfeld đã chọn thành phố Rome để giới thiệu BST...
Liên Chi