chester bennington qua doi

Sao & ​Showbiz
Giọng ca chính của nhóm nhạc Linkin Park "ra đi" mãi ở tuổi 41
Sự ra đi của giọng ca chính của nhóm nhạc Linkin Park, Chester Bennington, đã bỏ lại người vợ...
Dominic Nguyen