cho tet Metropole 2019

Điểm tin & Sự kiện
Bước lên chuyến tàu điện leng keng tới Chợ Tết Metropole 2019
Hình ảnh tàu điện cùng với âm thanh leng keng quen thuộc dường như đã trở thành một biểu tượng...
SP