Coco Before Chanel

Thế giới thời trang
Thời trang trong phim: Coco Before Chanel
Nhắc đến Coco Chanel, cả thế giới đều biết đến như là một tượng đài bất tử của ngành thời trang.
ELLE Team