cong dong lgbtq

Thế giới văn hóa
Để thông qua Luật cho người chuyển giới, cần thay đổi nhận thức xã hội
Có hai vấn đề lớn mà cộng đồng LGBTIQ vẫn đang đấu tranh suốt gần 10 năm qua là quyền chuyển đổi...
Đoàn Trúc
Thế giới thời trang
Tại sao 2018 là năm mà cộng đồng LGBT có nhiều sức ảnh hưởng đến thời trang?
Ngành công nghiệp thời trang hiện nay dường như không còn những bước cản trở mà dần hoà nhịp và...
ELLE Team