đàn ông là phái yếu

Trải nghiệm
6 định kiến sai lầm về phụ nữ, họ không phải là phái yếu
Các nhà khoa học đã chứng minh mệnh đề "Đàn ông là phái mạnh" hoàn toàn sai, phái mạnh thực sự...
Vân Trang