danh ghen

Trải nghiệm
Quan điểm sống: Sao lại phải đi đánh ghen ?
Quan điểm sống của mỗi người mỗi khác nhau. Tôi không thể đánh giá về việc có nên đánh ghen hay...
SP