dat nuoc monaco

Sao & ​Showbiz
Lý Nhã Kỳ đặt hoa tưởng niệm Công nương Grace Kelly
Vừa đến sân bay Nice, Lý Nhã Kỳ đã đi thẳng đến Monaco để làm việc và viếng thăm mộ của Công...
SP