dior resort 2016

Bộ sưu tập thời trang
BST thời trang Dior Resort 2016
Bộ sưu tập thời trang Christian Dior Resort 2016 vừa được tổ chức tại Le Palais Bulles - một...
ELLE Team