elle cover girl

Hoạt động của ELLE
Năm 2013 qua 20 trang bìa ELLE quốc tế
Tạp chí ELLE với 44 phiên bản quốc tế được phát hành trong nhiều năm qua đã nhận được sự yêu mến...
Thanh Vân