elle fashion show 2017 trang diem

Xu hướng & Cảm hứng
Phong cách trang điểm nào được 'lăng-xê' trong ELLE Fashion Show 2017?
Chương trình thời trang lớn nhất trong năm - ELLE Fashion Show 2017 với chủ đề "Thời trang bền...
Thanh Vân