elle women in society thang 10/2019

Hoạt động của ELLE
ELLE Women in Society tháng 10/2019: Sức mạnh nơ hồng - Chiến thắng ung thư từ hy vọng
Hưởng ứng Tháng nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư vú, chương trình ELLE Women in Society...
ELLE Team