endless love

Thế giới văn hóa
Những câu nói hay trong phim Tình Yêu Bất Tận (Endless Love)
Khởi đầu bằng một cốt truyện không mới nhưng quá điển hình, gói gọn tất cả những gì đẹp nhất, lý...
SP