Eric Festy

ELLE Interview
Trò chuyện với giám đốc Hermès Khu vực Nam Á, ông Eric Festy
[Tạp chí ELLE tháng 1/2017] ELLE Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với ông Eric Festy – Giám đốc...
SP