eternite vinh cuu

Thế giới văn hóa
Éternité - Trần Anh Hùng: Vĩnh cửu có tồn tại trên thế gian này?
Vĩnh cửu có tồn tại trên thế gian này? Câu trả lời tùy thuộc vào bạn có tin và yêu bộ phim này...
ELLE Team