Fashion Revolution

Thế giới thời trang
Từ câu hỏi "Ai may áo cho tôi" đến những góc khuất trong ngành công nghiệp thời trang
Tháng 4/2013, tòa nhà Rana Plaza ở Bangladesh, nơi có rất nhiều xí nghiệp gia công, sản xuất...
Liên Chi